Asbestverwijdering

Naleven van alle voorschriften

ALTRAD SERVICES Benelux verwijdert asbest, ongeacht hoe groot of klein het project is. We doen dat in de industriële sectoren (petro)chemie, offshore, utiliteitsbouw en scheepvaart. Tijdens sloop, renovatie en onderhoud zorgen wij voor zorgvuldige en verantwoorde verwijdering van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en asbestbesmette constructieonderdelen. Dat doen we volgens het huidige geldende verwijderingsbesluit en het procescertificaat Asbestverwijdering. Wij beschikken over de certificeringen VCA Petrochemie, NEN ISO 9001, NEN ISO 14001 en OHSAS 18001. Daarnaast hanteren wij alle wettelijke en gangbare voorschriften.

Milieu en veiligheid voorop

Asbestverwijdering is een discipline waarbij veiligheid en expertise absolute prioriteiten vormen. In samenwerking met onze opdrachtgever bedenken we een oplossing op maat. Zo beschermen we het milieu, onze klanten en onze medewerkers. We beschikken over een hooggekwalificeerd team dat asbest zorgvuldig, veilig en volgens de wettelijke regels verwijdert. Wij hanteren daarbij strakke procedures en maken gebruik van hoogwaardige apparatuur. Dit elimineert het risico dat asbestvezels in de lucht terechtkomen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×