Nieuwe laserscans verhogen de kwaliteit en verlagen de kosten

Sinds kort mogen we een innovatieve techniek toevoegen aan ons palmares van innovaties. Onze afdeling engineering heeft intussen al verschillende projecten uitgevoerd met de toepassing van de laserscan. Niet alleen ons team is opgetogen, ook de klanten ervaren de voordelen.

Moeilijk bereikbare pijpleiding heeft onderhoud nodig

Bij ArcelorMittal kregen we de opdracht om vrijstaande steigerconstructies te bouwen aan een piperack. Omwille van straalwerken moesten de steigers ook volledig ingezeild worden en was een te voorziene belasting van 300kg/m² noodzakelijk. Dat maakte het berekenen en monteren van steigers nog complexer wat windbelasting en nuttige last betreft…

Astrid Schaut, manager Engineering: ”In de eerste fase hebben we volgens de traditionele manier gewerkt. Dit houdt in dat we eerst de steiger monteren en de berekeningsnota as-built (zoals gemonteerd) opstellen. Er werd voor deze manier van werken geopteerd omdat er geen plannen beschikbaar waren van de piperack en de omgeving.

Het gevolg van deze methode is, dat we nà de montage nog een aantal weken opmeet- en rekenwerk nodig hebben vooraleer de steiger kan vrijgegeven worden voor gebruik.

In de tweede fase hebben we laserscans uitgevoerd om de omgeving en alle details van de rack in kaart te brengen. Op deze manier konden we op voorhand de steigers ontwerpen. Dit heeft vele voordelen, zowel voor ons als steigerbouwer, maar ook voor de klant.

Hoe werkt een laserscan 

Een laserscanner maakt gebruik van lasers om de omgeving nauwkeurig in kaart te brengen. Hierbij wordt met hoge snelheid lichtpulsen uitgezonden die reflecteren op het te scannen object. De teruggekaatste laserstralen worden opgevangen en omgezet in digitale punten die samen één puntenwolk vormen en dus daarna digitale beelden.

Laserscanning geeft ons de mogelijkheid om de steiger “first time right” te ontwerpen en te berekenen. Dit resulteert in de meest economische steiger, wat de montagetijd, demontagetijd en materiaalinzet gunstig beïnvloedt. Ook kan de steiger na montage onmiddellijk vrijgegeven worden voor gebruik, wat voor de klant een surplus betekent. We verkorten hiermee het proces aanzienlijk en dat maakt dat we efficiënter en accurater kunnen werken én onze mensen beter kunnen inzetten.” vertelt Astrid verder.

Ook project engineer Sebastiaan De Smet licht toe: ”Het laserscannen werkt snel en eenvoudig. We komen één keer op locatie en meten direct alles in. Hierdoor hebben we alles digitaal beschikbaar en kunnen we simpelweg niets vergeten. De doorlooptijd is dus korter en efficiënter dan traditioneel inmeten. Het laser scannen is ook tot op enkele millimeters nauwkeurig terwijl je bij het traditioneel meten afhankelijk bent van de persoon en de manier waarop de meting wordt uitvoert.”

Het hoeft niet gezegd dat deze voordelen voor de klant een goedkopere en duurzame oplossing is en diverse klanten doen beroep op ons ervaren team om de technologie optimaal in te zetten. 

Team engineering:

Manager engineering: Astrid Schaut

Laserscan + berekening steiger: Sebastiaan De Smet

Laserscan + ontwerp: Kevin Ongena

 

Ga terug

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×