Hertel werkt nauw samen met haar toeleveranciers om haar opdrachtgevers optimaal en kwalitatief te kunnen bedienen. Transparante, heldere inkoopafspraken en selectiemethoden in de toeleveringsketen zijn hierbij onontbeerlijk. De volgende inkoopvoorwaarden hanteren wij bij Hertel:

Pre-kwalificatie documenten / certificaten

Het in bezit hebben van onderstaande documenten / certificaten zijn minimale vereisten voor bedrijven om zich te kunnen pre-kwalificeren voor een eventuele samenwerking met Hertel:

Leveranciers diensten en producten:

 • Uittreksel KvK  (<6 mnd oud)
 • Certificaten bedrijf (ISO en/of VCA)

(Onder)aannemers:

 • Uittreksel KvK  (<6 mnd oud)
 • G-rekening overeenkomst
 • WA-verzekeringspolis (certificaat/uittreksel)
 • VCA-certificaat bedrijf
 • WKA-verklaring
 • Voor asbest saneerders (aanvullend): SC530
 • Voor asbest inventarisatie (aanvullend): SC540
 • Voor asbest laboratoria (aanvullend): Accreditatie certificaten

Uitzendbureaus:

 • Uittreksel KvK  (<3 mnd oud)
 • VCU
 • NEN-certificaat
 • WKA-verklaring
 • G-rekening overeenkomst
 • WA-verzekeringspolis (certificaat/uittreksel)
 • Lidmaatschap ABU/NBBU

ZZP-er’s:

 • Uittreksel KvK  (<3 mnd oud)
 • WA verzekeringspolis (certificaat/uittreksel)

Privacyverklaring extern personeel

In het kader van het inzetten van externe medewerkers binnen onze organisatie, verzamelen en verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij werken daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In deze “privacyverklaring extern personeel”  leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel:

Vragen of meer info?

Neem contact op