ALTRAD SERVICES Benelux stoomt uw drukapparatuur klaar voor keuring

Drukapparatuur die in de Europese Economische Ruimte op de markt komt, moet worden vervaardigd en gekeurd volgens de EU-veiligheidsvoorschriften. De PED, kort voor Pressure Equipment Directive, legt de eisen vast voor drukapparatuur en samenstellingen in de Europese Unie. ALTRAD SERVICES Benelux helpt u om uw apparatuur volgens het boekje in orde te maken voor de verplichte keuring.

Vernieuwde PED

De PED-voorschriften (2014/68/EU), die sinds 2016 van kracht zijn, biedt fabrikanten een houvast, en vormt een cruciaal onderdeel om de CE-conformiteit van installaties aan te tonen. De vernieuwde PED bracht beperkte wijzigingen mee voor de fabrikant, en voor de gebruikers van drukapparatuur. In Nederland werd dit destijds gefaseerd ingevoerd met het "Warenwetbesluit drukapparatuur"(WBDA). Een belangrijk aspect van de gebruikersvoorschriften is de keurplicht. Ze houdt in dat drukapparatuur boven bepaalde grenswaarden regelmatig moet worden geïnspecteerd.

Keurplicht voor gebruikers

Voor PED 2014/68/EU in voege trad, viel bepaalde drukapparatuur niet onder de keurplicht, maar wel onder de zorgplicht. Die hield in dat de gebruiker zijn apparatuur juist moest inzetten én goed onderhouden. Daar is nu verandering in gekomen. Bepaalde oude apparatuur valt voortaan ook onder de keurplicht. De controle moet door een erkend keuringsorganisme gebeuren, en verschilt naargelang de regio en de reglementering die van toepassing is.

Multidisciplinaire aanpak

Altrad ontfermt zich niet over de keuringen zelf. Maar u kunt bij ons wel terecht om uw drukapparatuur, leidingen,… in orde te laten maken voor de controle. Daartoe doen we alle nodige checks en voeren we eventuele herstellingen uit, inclusief gerichte reparaties op moeilijk te bereiken plaatsen. Onze specialisatie in toegangsmiddelen – van steigers en hoogwerkers tot touwtechnieken – is in dat opzicht een grote troef. We garanderen het juiste toegangsmiddel op de juiste plek. En passen het geschikte non-destructieve onderzoek (NDO) toe om de kwaliteit en conditie te analyseren.

Benieuwd wat Altrad voor u kan betekenen? Meer informatie over onze aanpak? Neem gerust contact met ons op.

Ga terug

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×