Privacyverklaring

Hertel.nl is een landelijk gebonden-website. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de specifieke website van Hertel Industrial Services als onderdeel van de Altrad Group. Hertel Industrial Services, de voor Nederland aangesloten entiteit bij de Altrad Group (hierna ook te noemen “wij”, “ons” of “onze”) is onderdeel van een mondiale organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij zijn de entiteit binnen de Altrad Group die deze website verzorgt, en in deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij via deze website verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

 

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van deze Website (bijv. personeelswerving). Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op via de link Contact.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op diverse sociale-mediatoepassingen. We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Logboekgegevens, cookies en webbakens

Deze website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van deze website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor deze website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over Cookies.

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via deze website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door ons worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.
 

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.
 

Door via deze website informatie te verstrekken gaat u akkoord met bekendmakingen zoals hiervoor omschreven.

Diverse sociale-mediatoepassingen

Deze website kan ruimte bieden aan diverse sociale-mediatoepassingen waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen "sociale-mediatoepassingen”). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan sociale-mediatoepassingen.

Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen dienen contact op te nemen met webmaster services via de Contact-link. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit weten via de Contact-link.