Thermografie

Meten is weten

Thermografie brengt de mogelijkheden voor energie- en CO2-reductie in beeld. Ook de kosten voor verbeteringen, inclusief de terugverdientijd, rekenen we uit. Hiermee kunnen we het energieverbruik verminderen en verliezen door bijvoorbeeld gaslekkages terugdringen. Onze ervaren technici van Thermografie maken gebruik van de laatste innovaties in energiemanagement. We stellen het probleem vast, bepalen de juiste meetmethode, verzamelen de gegevens en stellen de onderzoeksresultaten vast. Zo werken we in partnerschap efficiënt toe naar een gedegen rapportage die de resultaten en acties helder vermeldt.

Besparingspotentieel

Thermografie vindt plaats via infraroodcamera’s. Daarmee kunnen wij warmteverliezen bepalen, defecten vastleggen en gaslekkages vroegtijdig opsporen, zonder dat u de installatie uit bedrijf hoeft te nemen. Toepassingen zijn bijvoorbeeld de lokalisatie van corrosie onder isolatie, het bepalen van de systeemtechnische toestand van warmte- en koude-isolatiesystemen, monitoring van de conditie van inwendige fornuizen, ketels en reactoren, en afgassenlekdetectie in stoomketels van power plants.

Gaslekdetectie

Het opsporen van gaslekken is van belang voor veiligheid, milieu en economie. Voor het meten hiervan gebruiken wij een GF320 GasFindIR-camera. Met deze camera kunnen we op afstand meer dan honderd lekpunten per uur meten. Tijdens het meten hoeft de installatie niet uit bedrijf te worden genomen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×