Warmte-isolatie

Enorm energiebesparend potentieel

Vermindering van het energiegebruik en energie-efficiëntie zijn belangrijke maatregelen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en emissies te beperken. Isolatie draagt daar direct aan bij. Naast grondstoffen is energie het grootste kostenelement van de meeste productieprocessen. ALTRAD SERVICES Benelux ziet warmte-isolatie als een waardevolle investering en een grote bijdrage aan energiebehoud en procesefficiency. Goed onderhouden isolatie draagt aantoonbaar bij aan een proces met de laagst mogelijke CO2-emissie, carbon footprint en bedrijfskosten.

Een gemiddelde fabriek heeft ongeveer:

  • 90 kilometer geïsoleerd leidingwerk;
  • het equivalent van zeven voetbalvelden aan geïsoleerde apparatuur;
  • 10-19% beschadigde/ontbrekende isolatie;
  • veel (niet-geïsoleerde) warmteprocessen die vanuit het verleden geen hergebruik van warmte-energie hebben.

Daarom blijven veel energiebesparende mogelijkheden onbenut. Het kwantificeren van deze beschadigde of ontbrekende isolatie en het berekenen van het bijbehorende energieverlies is een unieke vorm van dienstverlening door ALTRAD SERVICES Benelux.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×